مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب مجموعه ای از زیباترین کارت پستال ها با طرح انار و هندوانه شب یلدا برای تبریک شب یلدا تهیه کرده ایم. پیشاپیش شب یلداتون مبارک.

مجموعه ای از زیباترین کارت پستال های شب یلدا:

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

کارت پستال بامزه شب یلدا

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

شب یلدا مبارک

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

کارت پستال کودکانه شب یلدا

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

عکس تبریک شب یلدا

 

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

لبخندت برقرار محفلت گرم شادی ات همیشگی یلدا مبارک

 

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

کارت پستال عاشقانه شب یدا

 

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

دو قدم مانده که پائیز به یغما برود… شب یلدا مبارک

 

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

متن و عکس تبریک شب یلدا

 

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

کارت پستال طرح انار شب یلدا

 

شب یلدا، کارت پستال یلدایی

 

کارت پستال طرح قلب تبریک شب یلدا

 

 


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی


مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب مجموعه ای از جدیدترین کارت پستال ها با طرح انار و هندوانه شب یلدا برای تبریک شب یلدا تهیه کرده ایم. پیشاپیش شب یلداتون مبارک.

مجموعه جدیدترین کارت پستال های شب یلدا:

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

کارت پستال شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

کارت پستال کودکانه شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

عکس تبریک شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

شب یلدا مبارک

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

یلداتون مبارک باد

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

عکس هندوانه تبریک شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

کارت پستال هندوانه تبریک شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

عکس طرح وزنه بدنسازی طرح هندوانه شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

کارت پستال عاشقانه شب یلدا

هندوانه شب یلدا، انار شب یلدا

عکس هندوانه برای تبریک شب یلدا


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی


مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب مجموعه ای از کارت پستال های با طرح انار و هندوانه شب یلدا برای تبریک شب یلدا تهیه کرده ایم. پیشاپیش شب یلدا مبارک.

مجموعه کارت پستال های تبریک شب یلدا

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

تبریک شب یلدا

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

کارت پستال شب یلدا

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

کارت پستال تبریک شب یلدا

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

کارت پستال یلدایی

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

شب یلدا مبارک

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

کارت تبریک شب یلدا

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

کارت پستال های ویژه شب یلدا

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

یلداتون مبارک

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

تبریک یلدا همراه با عکس های یلدایی

تبریک شب یلدا، کارت پستال یلدا

پیشاپیش شب یلدا مبارک باد


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی


مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب مجموعه ای از کارت پستال های زیبا با طرح انار و هندوانه شب یلدا برای تبریک شب یلدا تهیه کرده ایم. پیشاپیش شب یلداتون مبارک.

مجموعه کارت پستال های زیبای تبریک شب یلدا

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

شب یلدا مبارک

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

شب چله مبارک

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

کارت پستال تبریک یلدا

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

کارت پستال تبریک شب یلدا

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

متن و کارت پستال تبریک شب یلدا

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

کارت تبریک شب یلدا

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

کارت پسنال های یلدایی

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

کارت پستال طرح هندوانه شب یلدا

 

کارت پستال یلدایی، متن تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا به همراه عکس

 


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی


مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب مجموعه ای از کارت پستال های زیبا و جدید با طرح انار و هندوانه شب یلدا برای تبریک شب یلدا تهیه کرده ایم. پیشاپیش شب یلداتون مبارک.

مجموعه کارت پستال های جدید تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

کارت پستال یلدایی

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

شب یلدا مبارک

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

شب یلداتون مبارک

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

کارت پستال زیبا برای تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

کارت پستال با طرح انار تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

عکس تبریک شب یلدا

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

کارت پستال عاشقانه شب یلدا

 

تبریک شب یلدا، شب چله

 

عکس های تبریک شب چله

 


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی


مجله اینترنتی دلخوشی: رنگ چشم نوزاد یکی از ویژگی های فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های والدین مشخص می شود. کودک از هر یک از والدینش ۵۰% مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد. اگر می خواهید بدانید که رنگ چشم بچه شما چطور مشخص می شود، این مقاله را بخوانید.

 رنگ چشم کودک، رنگ چشم بچه

چارت رنگ چشم بچه

 رنگ چشم کودک، رنگ چشم بچه

بچۀ شما کدام ژن ها را به ارث می برد؟

رنگ چشم یکی از ویژگی های فیزیکی است که توسط جفت شدن ژن های والدین مشخص می شود. کودک از هر یک از والدینش ۵۰% مواد ژنتیکی رنگ چشم را به ارث می برد. ژن ها به منظور ایجاد فرم های جایگزین به نام آلل جهش پیدا می کنند و هر آلل کمی متفاوت از دیگری است. سه زوج آلل عهده دار تعیین رنگ چشم هستند که هر آلل، رنگ قهوه ای، سبز یا آبی را می دهد. آلل قهوه ای بر سبز و آبی غالب است و آلل سبز بر آبی غالب است و آلل آبی مغلوب است. رنگ چشم نوزاد به این بستگی دارد که رنگ چشم والدینش چیست، خواه آلل ها غالب باشند یا مغلوب. بچه ممکن است دو آلل غالب، یک آلل غالب و یک آلل مغلوب و یا دو آلل مغلوب از والدینش به ارث برد.

 • اگر بچه یک آلل مغلوب (آبی) از یک والد و یک آلل غالب (قهوه ای) از والد دیگر دریافت کند، رنگ چشم کودک قهوه ای خواهد شد.
 • آبی شدن رنگ چشم بچه وابسته به این است که بچه دو آلل مغلوب آبی از هر دو والدین دریافت کند. از آنجایی که در چنین حالتی هیچ آلل غالبی وجود ندارد، رنگ چشم بچه آبی خواهد شد.
 • بچه دارای چشم های سبز خواهد بود اگر از هر دو والد آلل های سبز، یا از یک والد آلل سبز و از دیگری آلل آبی دریافت کرده باشد.
 • اکثر نوزادان با چشم های متمایل به آبی متولد می شوند زیرا تولید ملانین رنگدانه در نوزادان زمان می برد.
 • نمی توان رنگ دقیق چشم نوزاد را تا زمانی که سه بار تغییر نکرده است، تعیین کرد.

 

چه چیزی رنگ چشم را تعیین می کند؟

 • هموزیگوت و هتروزیگوت

انسانها دارای دو نسخه از هر ژن هستند. یکی از مادر و دیگری از پدر به ارث برده می شود. هموزیگوت بدین معناست که دو نسخه یکسان یا غالب هستند (با دو حروف بزرگ مانند BB نامگذاری شده) و هتروزیگوت بدین معنی است که دو نسخه از ژن متفاوت هستند یا مغلوب هستند (با دو حرف کوچک، bb).

قهوه ای و سبز، رنگ های چشم غالب هستند. اگر هر دو والد رنگ چشم یکسان داشته باشند، به احتمال ۷۵-۹۵% بچۀ آنها رنگ چشم قهوه ای یا سبز خواهد داشت.

آبی یک رنگ چشم مغلوب است.

اگر هر دو والد رنگ چشم قهوه ای داشته باشند، احتمال اینکه بچۀ آنها رنگ چشم آبی داشته باشد بسیار کم است.

ژنوتیپ ترکیبی از ژن برای یک مشخصه است که در این مورد، رنگ چشم است. ژنوتیپ مادر و پدر رنگ چشم بچه ها را تعیین می کند.

فنوتیپ ظاهر فیزیکی ژنوتیپ است که در این مورد رنگ چشم است.

آیا رنگ چشم بچۀ شما آبی باقی خواهد ماند؟

اکثر نوزادان متولد شده دارای چشم آبی هستند که ممکن است در طول زمان رنگ آن تغییر کند. رنگ چشم نوزاد، آبی خواهد ماند اگر هر دو والد ژن های آبی مغلوب خود را به کودک تحمیل کرده باشند. در غیر این صورت، رنگ چشم بچه در طول زمان به رنگ های دائمی قهوه ای، سبز یا هر رنگ دیگری تغییر رنگ خواهد داد. در زمان تولد، کمبود رنگدانه ملانین وجود دارد اما با گذشت زمان، عنبیه تولید ملانین را آغاز می کند تا رنگ واقعی خود را به چشم برساند. مشخص شدن رنگ واقعی چشم نوزاد حدود ۶ ماه یا یک سال طول می کشد.

اکثر نوزادان سفید پوست به هنگام تولد چشم های آبی تیره دارند. با این حال، رنگ واقعی چشم که می تواند قهوه ای، سبز، آبی یا میشی باشد، با گذشت زمان مشخص می شود.

رنگ چشم واقعی نوزاد با قرار گرفتن در معرض نور آشکار می شود و بستگی به مقدار و انکسار نور دارد.

همچنین، بیشتر نوزادان آسیایی و آفریقایی به هنگام تولد چشمان قهوه ای یا خاکستری تیره دارند که با گذشت زمان به سیاه یا قهوه ای طبیعی تبدیل می شود.

 • به هنگام تولد، رنگ چشم نوزاد روشن است، زیرا بچه های تازه متولد شده فاقد ملانین فعال که باعث تیره شده رنگ چشم می شود، هستند.
 • در سن ۶ ماهگی، رنگ چشم نوزاد شما شروع به تغییر می کند.
 • به تدریج، رنگ چشم بر اساس ژنتیک به ارث برده شده، دارای سایه های رنگی متفاوتی خواهد شد. این تغییرات در سن ۶ ماهگی شروع می شود.
 • در سن سه سالگی، بچه ها یک رنگ چشم قطعی دارند که غالبا تغییر نمی کند.

تفسیر رنگ چشم نوزاد

 • اگر هر دو والد دارای رنگ چشم آبی باشند، به احتمال ۹۹% رنگ چشم نوزاد آبی خواهد شد.
 • اگر هر دو والد دارای رنگ چشم قهوه ای باشند، به احتمال ۷۵% رنگ چشم نوزاد قهوه ای خواهد شد.
 • اگر هر دو والد دارای رنگ چشم سبز باشند، به احتمال ۹۹% رنگ چشم نوزاد سبز خواهد شد.
 • اگر هر دو والد دارای چشم های میشی باشند، به احتمال ۹۹% رنگ چشم نوزاد میشی خواهد شد.
 • چشم های میشی هنوز یک رمز و راز هستند. محاسبه گر رنگ چشم نوزاد هنوز نمی تواند بطور دقیق احتمال میشی شدن رنگ چشم یک نوزاد را محاسبه کند چرا که این رنگ اغلب ترکیبی از رنگ های قهوه ای، سبز و کهربایی است.

ترجمه اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی

منبع: momjunction.com


مجله اینترنتی دلخوشی: صحیفه سجادیه شامل دعاهای بسیار زیبای امام سجاد (ع) می باشد. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه، دعای آن حضرت هر گاه ستمی به او می رسید یا از ستمگران چیزی را که خوش نداشت می دید. در این بخش، ترجمه دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، که دعای امام زین العابدین (ع) در زمانهایی که ستمی به او می رسید است را برای شما گردآوری کرده ایم.

دعای صحیفه سجادیه، دعاهای امام زین العابدین

دعای حضرت امام سجاد(ع) در زمانهایی که ستمی به او می رسید:

ای آن که اخبار شکوه کنندگان بر تو مخفی نیست، ای آن که سرگذشت ستمدیدگان نزد تو نیازی به شهادت شاهدان ندارد. ای آنکه دوران یاری تو به ستمدیدگان نزدیک است. ای آنکه مددکاریت از ستمگران دور است.

ای خدای من، تو می دانی از فلانی فرزند فلانی به من آن رسیده که از آن نهی نموده ای، و پرده حرمتم را که بر او ممنوع ساخته بودی دریده، او از باب طغیان در نعمتت، و بی اعتنایی به عقابت بر من تاخته، بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستم کننده بر من و دشمنم را با قوّت خود از ستم بر من بازدار، و با قدرت خود تندی و برّایی او را بر من بشکن، و او را به خودش مشغول دار، و در برابر آن که با او به دشمنی برمی خیزد ناتوان ساز.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ستمکار را رخصت ستم بر من مده، و مرا در برابرش نیکو یاری کن، و مرا از ارتکاب نظیر کارهای او حفظ کن، و در حالتی مانند حالت او قرار مده.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا در برابر دشمنم نصرتی بیدرنگ عنایت کن، تا طوفان خشمم نسبت به او فرو نشیند، و داد دلم را از او بگیرد.

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و عفو و بخششت را در برابر ستم او به من عطا کن، و بجای سوء رفتار او با من، رحمتت را پاداشم قرار ده، زیرا هر ناخوشایندی در برابر ترس از قهر تو ناچیز است، و هر مصیبتی پیش خشم تو آسان.

بارالها همان طور که ستم کشی را در نظرم ناخوشایند ساختی مرا نیز از ستمکاری حفظ فرما.

بارالها به احدی غیر از تو شکایت نکنم، و از هیچ حاکمی جز تو یاری نمی جویم، حاشا که چنین کنم، پس بر محمد و آلش درود فرست، و دعایم را به اجابت برسان، و شکایتم را به تغییر وضع کنونی مقرون ساز.

بارخدایا مرا به ناامیدی از عدل خود آزمایش مکن، و دشمن را به ایمنی از کیفرت امتحان منمای، تا بر ستم بر من اصرار ورزد، و بر حقّم مستولی شود، و به همین زودی او را به آنچه ستمکاران را بدان تهدید نموده ای آشنا کن، و مرا به اجابتی که به بیچارگان وعده داده ای آگاهی ده.

بارالها بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به پذیرفتن هر سود و زیانی که درباره ام مقدّر کرده ای موفق کن، و مرا به آنچه از دیگری برای من و از من برای دیگری می ستانی خشنودی ده، و به راست ترین راهم رهنمون شو، و به سالم ترین کار بگمار.

بارالها اگر خیر مرا در آن بدانی که گرفتن حقّم به تأخیر افتد، و انتقام از کسی که بر من ظلم روا داشته تا روز روشن شدن حق از باطل و جایگاه فراهم آمدن مدعیان (یعنی روز محشر) متروک ماند، پس بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از جانب خود به نیت صادقانه و صبر همیشگی یاری فرما، و از رغبت ناشایسته و آزمندی اهل حرص پناه ده، و نقشی از ثوابی که برای من ذخیره نموده ای، و جزاء و عقابی که برای دشمنم آماده کرده ای در دلم مصوّر فرما، و آن را وسیله ای برای خرسندی من به قضایت، و اطمینانم به آنچه به جهت من اختیار کرده ای قرار ده، ای پروردگار جهانیان دعایم را مستجاب کن، زیرا که تو صاحب فضل عظیمی، و بر هر کاری توانائی.

آمین یا رب العالمین

دعاهای صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین امام سجاد(ع)

ترجمه: حسین انصاریان


مجله اینترنتی دلخوشی: ممکن است شرایط خاص پزشکی یا شرایطی وجود داشته باشد که کودک بتواند از طریق ماساژ تسکین یابد. در اینجا چند مورد وجود دارد که در این موارد می توانید از ماساژ کودک برای بهتر شدن حال کودک خود بهره ببرید.

 نحوه ماساژ کودک، کولیک نوزادی

۱- یبوست، نفخ و کولیک

ماساژ به فرم “I LOVE YOU  بهترین نوع ماساژ برای زمانی است که کودک شما از یبوست، نفخ یا کولیک رنج می برد. تحقیقات نشان داده است که ماساژ کودک در کاهش علائم کولیک بسیار عالی عمل می کند. این ماساژ یکی از انواع استاندارد ماساژ شکم است که می تواند به حل مشکلات متعددی کمک کند. با خواباندن کودک به پشت شروع کنید. انگشتان خود را برای ردیابی یک خط مستقیم در سمت راست ناف به کار ببرید. این فرم ماساژ، حرف “I”  را تشکیل می دهد. سپس انگشتان خود را در گوشۀ بالای سمت چپ شکم قرار دهید تا یک نوازش افقی به سمت انتهای سمت چپ قفسۀ سینه را ردیابی کنید. یک نوازش خط مستقیم عمودی را دقیقا شبیه حرف “I” ردیابی کنید. این حرکت، حرف “L” را تشکیل می دهد. سپس انگشتان خود را در گوشۀ چپ پایین شکم قرار داده و حرف “U” را حول ناف و به سمت گوشۀ پایین سمت چپ شکم بچه حرکت دهید. این ماساژ به کودک شما کمک می کند تا به خوبی بتواند گاز روده اش را خالی کرده و از درد ناشی از گاز روده خلاص شود. همچنین این ماساژ برای کاهش درد شکم کودک بسیار عالی است از آنجا که الگوی حروف در این ماساژ  طرح روده را دنبال می کند در نتیجه آن را تحریک به کاهش گاز و یبوست که موجب درد و ناراحتی برای کودک هستند می نماید.

۳- سرفه و احتقان

ماساژ نوزاد همچنین می تواند به نوزاد کمک کند تا زمانی که از گرفتگی، سرفه و سرماخوردگی رنج می برد احساس راحتی بیشتری کند. مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحلۀ اول: با مالیدن مقداری روغن یا لوسیون در کف دست خود شروع کنید. این کار باعث گرم شدن دست های شما شده و به هنگام ماساژ کودک باعث آرامش او می شود. قفسۀ سینۀ نوزاد را بوسیلۀ هر دو دست با شروع از مرکز به سمت بیرون، با استفاده از حرکات دایره ای کوچک ماساژ دهید.

مرحلۀ دوم: حالا روی صورت بچه تمرکز کنید. حالا سینوس ها را با حرکت آرام انگشتان از انتهای داخلی ابروها به سمت بینی و سپس گونه ها ماساژ دهید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید. این حرکت به خارج شده اخلاط جمع شده در سینوس ها کمک می کند.

مرحلۀ سوم: در آخر، پاهای نوزاد را با تمرکز اصلی بر کف پا ماساژ دهید. ماساژ کف پای بچه به تولید گرما که باعث از بین رفتن خلط قفسۀ سینۀ نوزاد می شود، کمک می کند. همچنین احساس گرما، احساس سنگینی تراکم در قفسه سینه که ناشی از سرماخوردگی و سرگیجه است را تسکین می دهد.

۳- رفلاکس معده

اگر کودک شما رفلاکس معده داشته باشد، احتمالا در مورد دراز کشیدن روی زمین مشکل دارد. در چنین شرایطی، یک بالش در قسمت فوقانی پشت او قرار دهید. بالش را به گونه ای قرار دهید که کودک زاویۀ ۴۵ درجه با زمین داشته باشد. سپس با توجه به مراحل گفته شده در بالا، ماساژ شکم را برای کودک انجام دهید. ثابت شده است که ماساژ شکم منظم در کودک مبتلا به رفلاکس مزمن، علائم را کاهش داده و کودک را تسکین می دهد.

 ۴-سکسکه

ماساژ در شرایطی که کودک شما دچار سکسکه شده است نیز مفید است. سکسکه زمانی رخ می دهد که اعصاب تحریک شدۀ حفره شکم باعث ایجاد لرزش دیافراگم در اثر گاز انباشته یا مصرف بیش از حد هوا در طی شیر خوردن شود. ماساژ می تواند به دیافراگم عصبی شده کمک کند و در نتیجه سکسکه را کاهش دهد. به هنگام ماساژ، برای خلاص شدن کودک از سکسکه، کودک را در موقعیت عمودی قرار داده و از پایین کمر به سمت شانه ها با حرکات ملایم دایره ای شکل او را ماساژ دهید. همچنین می توانید این کار را با قرار دادن کودک روی شکم او انجام دهید. توجه داشته باشید که به هنگام ماساژ، فشار زیادی به کودک وارد نکنید.

۵-زردی نوزاد

اگر کودک از زردی رنج می برد می توانید از روش ماساژی که در بالا گفته شد استفاده کنید. ثابت شده است که ماساژ در نوزاد مبتلا به زردی، میزان دفع مدفوع را بهبود بخشیده و بیلی روبین را که سبب ایجاد زردی پوست نوزاد می شود کاهش می دهد. اما باید بدانید که ماساژ نمی تواند زردی نوزادان را درمان کند. این کار فقط علائم ناشی از زردی را کاهش داده و باعث می شود که حال کودک بهتر شود.

۶-واکسیناسیون

شاید شگفت آور باشد، اما ماساژ محلی بعد از واکسیناسیون می تواند به طرز قابل توجهی برای نوزادتان مفید باشد. در ابتدا ماساژ اطراف نقطۀ تزریق واکسن می تواند درد را کاهش داده و کمک کند که حال نوزادتان بهتر شود. همچنین می تواند ایمنی برخی واکسن ها که توانایی بدن برای تولید آنتی بادی علیه آنتی ژنی است که واکسن برای آن زده شده، را بهبود بخشد. این مورد به طور بالینی برای واکسن دیفتری-کزاز-سیاه سرفه ثابت شده است. توجه داشته باشید که هرگز به طور مستقیم نقطه ای که واکسن تزریق شده است را ماساژ ندهید. در عوض، روی مناطق اطراف نقطۀ تزریق واکسن تمرکز کرده و این نواحی را خیلی آرام ماساژ دهید.

۷-دندان درآوردن

ماساژ لثه های کودک به هنگام دندان درآوردن یک راه عالی برای کاهش درد و ناراحتی است. برای این کار دستهای خود را به طور کامل شسته و خشک کنید. سپس با انگشتان تمیز خود، پایین لثه ها را به آرامی ماساژ دهید. توجه داشته باشید که فشاری روی لثه ها وارد نکنید و روی لثه ها را نیز ماساژ ندهید! با انگشتان خود پایین لثه ها را به آرامی ماساژ داده و این کار را در طول لثه ها ادامه دهید.

از آنجایی که اولین دندان ها در جلوی فک ظاهر می شوند، تمرکز ماساژ بر روی لثه های جلویی باشد. می توانید این ماساژ را در مواقعی که حس می کنید که لثه های کودک شما دردناک شده است به کار برید.

ترجمه اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی

منبع: momjunction.com


مجله اینترنتی دلخوشی: در این مقاله، مراحل ماساژ دادن نوزاد را به صورت تصویری و گام به گام و با تکنیک های صحیح و درست به شما آموزش می دهیم.

مراحل ماساژ دادن :

ماساژ کودک خود را با رعایت موارد زیر شروع کنید:

 • روی یک تخت یا کفپوش نرم یک حوله در جلوی خود قرار دهید. همچنین می توانید یک حوله بر روی یک میز قرار دهید تا در حالی که خودتان ایستاده اید نوزاد خود را ماساژ دهید. حوله کمک می کند تا روغن اضافی جذب آن شود.
 • دقت کنید که دمای اتاق برای نوزاد مناسب باشد. در طول زمستان، اطمینان حاصل کنید که اتاق گرم است و در طول تابستان اطمینان حاصل شود که هوای خنک و تازه در اتاق در گردش باشد. بچه ها به سرعت احساس گرما کرده و بداخلاقی می کنند.
 • روشنایی در اتاق بسیار مهم است. تا جایی که ممکن است از نور طبیعی استفاده کنید.
 • روغن ماساژی را انتخاب کنید که به طور خاص برای نوزادان ساخته شده است. روغن های طبیعی بدون عطر با رایحه های طبیعی و بدون ادکلن را انتخاب کنید.
 • شما می توانید ماساژ نوزاد خود را با پوشک یا بدون پوشک انجام دهید، اما می توانید به هنگام ماساژ شکم کودک آن را در بیاورید. ماساژ بدون پوشک ممکن است خطر ابتلا به آلودگی تصادفی را افزایش دهد، اما تضمین می کند که همۀ بخش های بدن نوزاد را ماساژ داده اید.

حالا بهتر است بدانیم که چگونه باید یک کودک را به شیوه ای مناسب ماساژ دهیم. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای شما ارائه شده است:

 

مرحلۀ اول ماساژ کودک: گرفتن مجوز

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

گام اول این است که مجوز را از کودک خود را بگیرید زیرا تا زمانی که کودک علاقه مند به این کار نباشد، اجازه نمی دهد که او را ماساژ دهید. یک راه ساده برای انجام این کار این است که مقداری روغن در کف دست هایتان بریزید و روی شکم و پشت گوش های نوزاد بمالید، سپس زبان بدن نوزاد را با دقت مشاهده کنید. اگر او در هنگام ماساژ یا لمس شدن گریه کرد، احتمالا زمان مناسبی برای انجام ماساژی نیست. اگر نشانه های مثبتی را بروز می دهد و با آنچه که انجام می دهید موافق است، می توانید ماساژ دادن را ادامه دهید.

در نظر داشته باشید که در ابتدا، ممکن است ماساژ برای نوزاد شما یک تجربه جدید ناراحت کننده محسوب شود. اما به محض انجام آن، او احتمالا کمتر در مقابل آن مقاومت کرده و تمایل دارد که از آن لذت ببرد.

مرحلۀ دوم ماساژ کودک: ماساژ پاها

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

۱-از پاهای نوزاد شروع کنید. مقداری روغن کف دست هایتان ریخته و شروع به ماساژ دادن کف پاهای نوزاد کنید. ماساژ پاشنه های پا را با استفاده از انگشت شست خود به سمت انگشتان پای نوزاد ادامه دهید. سپس، با کف دست هایتان رو و پشت پای نوزاد را نوازش کنید. به آرامی کف پا و سپس انگشتان پای نوزاد را به صورت حرکات دایره وار با انگشت شست خود ماساژ دهید. انگشتان نوزاد را مانند ماساژ پای بزرگسالان نکشید. در عوض، به آرامی هر پا را به سمت نوک پا ماساژ دهید. این کار به تحریک انتهای اعصاب کمک می کند.

۲-یکی از پاها را بلند کنید و نوازش کردن را از مچ پا و به آرامی به سمت ران پا ادامه دهید. به آرامی نوازش را از نوک پاها تا رانها انجام دهید. اگر کودکتان آرام و راحت باشد، می توانید هر دو پا را همزمان ماساژ دهید.

۳-ماساژ پا را به آرامی و با گرفتن ران ها با دست های خود به پایان برسانید. به آرامی از سمت ران ها به سمت مچ پا بروید، این کار را به گونه ای انجام دهید که انگار حوله ای را نوازش می کنید یا جلا می دهید.

مرحلۀ سوم ماساژ کودک: ماساژ دست ها

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

۱- پس از ماساژ دادن پاها، دست ها باید ماساژ داده شوند. الگوی ماساژ دست ها نیز بسیار شبیه به ماساژ پاها است. دست های کودک را نگه دارید و کف دست نوزاد را نوازش کنید. به آرامی نوازش را به سمت انگشتان دست نوزاد ادامه دهید.

۲- دست خود را بچرخانید و حالا به آرامی پشت دست نوزاد را به سمت مچ دست ماساژ دهید. سپس، به آرامی مچ دست نوزاد را با حرکات دایره ای، مانند رسم کردن شکل النگو روی دست نوزاد ادامه دهید.

۳- نوازش را به آرامی به سمت ساعد و سپس به سمت بازوی ادامه دهید. ماساژ دست را با حرکات دایره ای ملایم انجام دهید، مثل اینکه حوله ای را به آرامی می فشارید.

مرحلۀ چهارم ماساژ کودک: ماساژ قفسۀ سینه و شانه ها

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

۱- ماساژ را همزمان از پشت شانه راست و چپ به سمت قفسه سینه نوزاد انجام دهید. سپس دستان خود را دوباره از قفسۀ سینه به سمت شانه حرکت دهید. حرکت را به آرامی تکرار کنید. بعد، دستان خود را در مرکز قفسه سینه کودک بگذارید و از بدن به سمت بیرون از بدن – به سمت طرفین بدن نوزاد بکشید.

۲- از سمت پایین جناغ سینه، استخوان قفسه سینه و طرفین قفسه سینه، را به شکل ترسیم یک قلب نوازش کنید.

مرحلۀ پنجم ماساژ کودک: ماساژ شکم

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

۱- حال نوبت ماساژ شکم نوزاد است. به یاد داشته باشید، این یک منطقه ظریف است، بنابراین شما باید حتی از کوچکترین فشار در این ناحیه اجتناب کنید. نوازش ها را از بالای شکم درست زیر استخوان قفسه سینه شروع کنید. کف دست خود را به آرامی زیر استخوان قفسه سینه قرار دهید و دایره وار سراسر شکم را حول ناف ماساژ دهید. سعی کنید هیچ گونه فشاری به شکم نیاورید و دست خود را به آرامی روی شکم بچرخانید.

۲- حرکت دایره ای دست ها را در جهت عقربه های ساعت ادامه دهید و به خاطر داشته باشید که از ماساژ دادن ناف خودداری کنید. در نوزادان، ناف می تواند بسیار حساس و ظریف باشد، زیرا احتمالا زمانی که ماساژ را شروع می کنید، زمانی است که بند ناف نوزاد به تازگی افتاده است.

مرحلۀ ششم ماساژ کودک: ماساژ دادن صورت و سر

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

۱- ماساژ صورت و سر را ممکن است به چالش کشیده شود زیرا نوزادان زیاد حرکت می کنند. ماساژ این قسمت مهمتر از ماساژ دادن قسمتهای دیگر بدن است. با قرار دادن نوک انگشتان شست خود در مرکز پیشانی کودک، به آرامی دستان خود را در راستای محدودۀ چهره، به سمت چانه نوزاد حرکت دهید. از چانه، انگشتان خود را به طرف گونۀ نوزاد حرکت داده و گونه های او را به آرامی با یک حرکت دایره ای ماساژ دهید. چندین بار این نوازش ها را تکرار کنید.

۲- پس از ماساژ صورت، همانند شامپو کردن سر کودک، شروع به ماساژ پوست سر با انگشتان خود کنید. برای اینکه فشار کمی اعمال شود از نوک انگشتان خود استفاده کنید و از آنجایی که جمجمه کودک ظریف است، از اعمال فشار اضافی دوری کنید.

۳- همچنین می توانید پیشانی نوزاد را با حرکت دادن انگشتان خود به سمت خارج از مرکز پیشانی، به آرامی ماساژ دهید.

مرحۀ هفتم ماساژ کودک: ماساژ پشت

ماساژ کودک، مراحل ماساژ نوزاد

۱- حال زمان آن رسیده که نوزاد را به پشت برگردانید و پشت او را ماساژ دهید. کودک خود را روی شکم قرار دهید و دستان او را در جلوی او ( نه در طرفین ) قرار دهید.

۲- نوک انگشتان دست خود را روی قسمت فوقانی پشت کودک بچرخانید و حلقه هایی را در جهت عقربه های ساعت ترسیم کنید در حالی که به آرامی دست هایتان را حرکت می دهید به سمت ساعد نوزاد بروید.

۳- سپس انگشت اشاره و انگشت شصت خود را روی هر دو طرف بالای ستون فقرات قرار دهید و به آرامی انگشتان خود را به طرف باسن بکشید. چند بار این نوازش ها را تکرار کنید. انگشتانتان را روی ستون فقرات قرار ندهید. در عوض، دو انگشت را روی هر دو طرف شیار ستون فقرات قرار دهید و آنها را به سمت پایین هدایت کنید.

ماساژ تیغه های شانۀ کودک را با حرکت های دایره ای و به آرامی در جهت عقربه های ساعت انجام دهید. نوازش هایی آرام را در پشت و باسن کودک انجام دهید. ماساژ نوزاد را با همین نوازش اخیر پایان دهید. به غیر از تکنیک های ماساژ نوزاد که فوق العاده هستند، ماساژ های مؤثر دیگری نیز برای کودکانی که شرایط جسمی خاصی دارند وجود دارد.

ترجمه اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی

منبع: momjunction.com


مجله اینترنتی دلخوشی: ماساژ کودک چیست؟ ماساژ کودک فعالیتی است که معمولا بر عهدۀ والدین کودک است. در این فعالیت باید با استفاده از روغن ماساژ یا لوسیون مخصوص نوزادان، به آرامی روی بدن کودک دست بکشند. ثابت شده است که ماساژ بدن برای نوزادان آرامش بخش است. در عین حال این کار موقعیتی را برای والدین فراهم می کند تا بتوانند ارتباط عاطفی عمیقی با کودک خود برقرار کنند.

آموزش ماساژ، نحوه ماساژ نوزاد

چه زمانی ماساژ کودک را شروع کنیم؟

یک عقیده عمومی وجود دارد که می گوید باید منتظر بمانیم تا یک ماه کامل از زندگی نوزاد سپری شود سپس ماساژ را شروع کنیم. دلیل این امر این است که محافظ پوست کودک در هنگام تولد هنوز کاملا شکل نگرفته و ۱۵ روز طول می کشد تا پوست کاملا پوشیده شود. همچنین در حدود ۱۵ روزگی، بند ناف کودک شما می افتد که در صورت وارد شدن روغن ماساژ در آن می تواند خطر عفونت وجود داشته باشد. اگر قصد دارید کودک خود را برای شرکت در جلسات گروهی ماساژ کودک آماده کنید، توصیه می شود صبر کنید تا سن نوزاد به شش هفته برسد زیرا نوزادان خیلی کم سن، ممکن است در محیط های شلوغ دچار استرس شوند. به طور کلی، یک ماهگی زمانی ایده آل است زیرا دارای مزایای زیادی است. زخم بند ناف کاهش یافته و ناف خشک شده است، پوست نوزاد نسبت به زمان تولد حساسیت کمتری دارد، پوست دارای وضعیت مناسب تری است و کودک در این سن، نسبت به لمس بیشتر پاسخگوست.

مزایای ماساژ کودک

 ماساژ چند مزیت طبیعی برای نوزاد فراهم می کند که عبارتند از:

۱- باعث پیشرفت روانشناختی و اجتماعی نوزاد می شود:

براساس گزارش سال ۲۰۱۲ نشریه تحقیقات پرستاری آسیا، تحریک حس لامسه نوزاد تاثیر مثبتی بر رشد روحی و اجتماعی کودک و همچنین تقویت پیوند کودک با والدین دارد.

۲- استرس را کاهش می دهد، ماهیچه ها را آرام می کند:

ماساژ با تحریک تولید اکسي توسين، نورو هورمون حس_خوب و کاهش ترشح کورتیزول، میزان استرس را کاهش می دهد. این امر ماهیچه ها را آرام کرده و رشد آنها را تحریک می کند و حتی برای نوزادان مبتلا به کولیک نیز بسیار مفید است.

۳- سیستم عصبی را تحریک می کند:

 ماساژ برای سیستم عصبی کودک سودمند است زیرا به شدت مهارت های حرکتی کودک را بهبود می بخشد.

۴- کمک می کند تا کودک خواب بهتری داشته باشد:

نوزادانی که ماساژ داده می شوند وضعیت خواب بهتری دارند. این کار دارای مزایای متعددی از جمله رشد سریع عضلات و بهبود پاسخ ایمنی است. نوزادانی که قبل از خواب ماساژ داده می شوند، ملاتونین بیشتری تولید می کنند که هورمون تنظیم کننده خواب است.

۵- می تواند کیفیت زندگی نوزادانی که متفاوت متولد شده اند را بهبود بخشد:

این بهترین راه برای تسکین نوزادانی با سندرم داون یا فلج مغزی است، زیرا راه موثری برای آرامش بخشیدن به آنها را فراهم می کند. نوزادان نارس به طور منظم ماساژ داده می شوند. این نوزادان حتی سریعتر از نوزادان نارسی که هرگز ماساژ نمی شوند، وزن می گیرند. در واقع نوزادان نارسی که ماساژ داده می شوند کمتر نیاز به اعمال بیمارستانی پیدا می کنند. نوزادان متولد شده از مادران افسرده، هنگام ماساژ، کمتر گریه می کنند و رشد روحیۀ عاطفی و اجتماعی آنها افزایش می یابد.

۶- برای سیستم گردش خون عالی است و نیز همراه با مزایای دیگر است:

ماساژ، گردش خون را بهبود بخشده و میزان ناراحتی ناشی از گاز یا اسیدیته، احتقان و دندان درآوردن را کاهش می دهد. ماساژ باعث تحریک اعصابی می شود که از میان دستگاه گوارش عبور می کنند و این امر به سیستم گوارش کمک می کند.

۷- راه مقابله با افسردگی پس از زایمان است:

ماساژ یک راه موثر برای مقابله با افسردگی پس از زایمان در مادران است. مادران افسرده وقتی که نوزادان خود را به طور منظم ماساژ می دهند، حالات و رفتارهای آنها بهبود پیدا می کند. ماساژ نوزاد برای پدارن نیز مفید است، تحقیقات نشان داده است که پدرانی که به طور مرتب نوزادان خود را ماساژ می دهند، اعتماد به نفسشان افزایش پیدا می کند. همچنین با این کار مشارکت آنها در مراقبت از نوزاد بیشتر شده و  می توانند ارتباط بیشتری با نوزاد برقرار کنند.

بهترین زمان برای ماساژ نوزاد

بهترین زمان برای ماساژ نوزاد زمانی است که او هشیار است، به خوبی استراحت کرده و به نظر می رسد که علاقه مند به محیط اطراف است. می توانید زمانی بین دو وعدۀ تغذیۀ نوزاد را انتخاب کنید، درست زمانی که احتمال سیری یا گرسنگی کودک کمتر است. باید حداقل یک فاصلۀ زمانی ۴۵ دقیقه ای از آخرین وعدۀ تغذیه کودک تا زمان ماساژ وجود داشته باشد. همچنین، قبل از تغذیه، ۱۵ دقیقه بعد از ماساژ صبر کنید تا بدن کودک بتواند زمان بیشتری را صرف آرامش کند سپس به کودک غذا بدهید.

اگر بخواهید زمانی مشخص برای ماساژ نوزاد انتخاب کنید، بهترین زمان، بعد از حمام کردن نوزاد است، در این زمان کودک نیاز به رفتن به تختخواب برای خوابیدن یا چرت زدن دارد. البته ماساژ کودک قبل از حمام ایده آل است؛ زیرا می توانید روغن ماسیده به بدن نوزاد را در حمام بشویید و مانع انباشت روغن یا لوسیون باقی مانده در پوست حساس نوزاد شوید. اگر پوست نوزاد شما خشک است و متخصص اطفال نیز موافق است می توانید ماساژ نوزاد را پس از حمام انجام دهید. به طور کلی، می توانید زمان خواب در شب را برای ماساژ نوزاد انتخاب کنید به طوری که کودک شما یک برنامۀ ثابت برای دریافت آن داشته باشد.

ترجمه اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی

منبع: momjunction.com

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها